Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Goset BB s.r.o., so sídlom Robotnícka 3905/6,974 01 Banská Bystrica, IČO: 47943432, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27357/S (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:

e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,

telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,

podmienky a spôsob prepravy.

 

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.kopeclega.sk. 
(ďalej len IO kopeclega ) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

 Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru, akciové ceny IO kopeclega sú uvedené s DPH. Ceny sa z marketingových a obchodných dôvodov môžu líšiť od cien v kamennej predajni Goset BB s.r.o.

 IO kopeclega sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak IO kopeclega nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať a prípadné platby poukáže späť na jeho účet.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 8 pracovných dní, v prípade nedostatku tovaru kontaktuje predávajúci kupujúceho s informáciou o upresnení dodacej lehoty telefonicky, alebo mailom.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a má možnosť tovar neprevziať.

 

 

 

Spôsoby a ceny doručenia

Existuje niekoľko možností, ako si po nákupe prevziať svoj tovar. Vyberte si tú, ktorá Vám najviac vyhovuje. Možnosti sú uvedené pri procese  objednávky.

 

Cenník dopravy

Aktuálne ceny sa zobrazia pri určení typu prepravy v procese objednávky.


Dobierka

Ak sa rozhodnete pre platbu za tovar dobierkou, máte aj takúto možnosť. Aktuálne ceny sa zobrazia v procese objednávky.

 

Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka dopravy.
Platby cez internet banking je potrebné uhradiť do 48 hodín od vytvorenia objednávky. Po pripísaní úhrady na náš účet bude objednávka spracovaná do 8 pracovných dní a odovzdána na expedíciu. Objednávky neuhradené do 48 hodín od objednania budú stornované.
 

Zaslanie tovaru poštou ako balík na poštu

Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.

pri platbe dobierkou je tovar odovzdaný na poštu do 8 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar na poštu do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať. 

 

Zaslanie tovaru kuriérom na adresu

Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom kuriéra DPD.

pri platbe dobierkou je tovar odovzdaný na prepravu do 8 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar na prepravu do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať.

 

Zaslanie tovaru na odberné miesto Packeta (Zásielkovňa)

Po celom území Slovenskej republiky doručujeme objednaný tovar prostredníctvom Zásielkovne na odberné miesto Zásielkovne (Packeta).

pri platbe dobierkou je tovar odovzdaný na prepravu do 8 pracovných dní od prijatia objednávky,  pri platbe vopred odovzdávame tovar na prepravu do 8 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. V prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať.  

 

Osobný odber v kamennej predajni Goset BB s.r.o. (ďalej len predajňa)
Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod je v predajni možný. Platba v predajni je možná len v hotovosti.

Tovar objednaný na osobný odber v predajni  spracovávame do 8 pracovných dní od doručenia objednávky. O možnosti jeho  odberu budete informovaný emailom.

Výdaj objednaného tovaru: Výdaj objednaného tovaru je možný len po nahlásení čísla objednávky a celého mena a priezviska osoby na ktorú je objednávka vytvorená.

Tovar si môžete vyzdvihnúť do 14 pracovných dní od oznámenia o pripravení objednávky na odber. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja a v prípade, že ste objednávku uhrádzali vopred, Vám bude vrátená na účet uhradená cena tovaru.

Na odber tovaru v predajni Vás budeme informovať e-mailom .
V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako 8 pracovných dní od objednávky,
kontaktujte ešte pred návštevou predajne pracovníkov internetového obchodu 
Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@kopeclega.sk

Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou objednávkou s povinnosťou platby. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade objednávky väčšieho množstva tovaru si vyhradzujeme právo na overenie dostupnosti a následné potvrdenie objednávky.

Z dôvodu častého neprebratia tovaru zasielaného na dobierku vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred v týchto prípadoch:

pri objednávke viac ako 4 kusov tovaru

pri objednávke zákazníkom, ktorý v minulosti zásielku na dobierku neprevzal

Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

Ako tovar zaplatiť

Pri objednaní tovaru s platbou na dobierku budete platiť až pri dodaní tovaru. Platíte sumu uvedenú v potvrdení objednávky.

Po objednaní tovaru s platbou vopred je potrebné tovar uhradiť ihneď po ukončení a odoslaní objednávky .

Ponúkame platby cez internetbanking v banke Tatra Banka:

 

 

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947459956/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4745 9956 
BIC/SWIFT: TATRSKBX


variabilný symbol: používajte vždy číslo objednávky.
Suma: celková cena objednávky


Ak máte akékoľvek pochybnosti o uskutočnení alebo spracovaní platby, kontaktujte nás na 

Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@kopeclega.sk

Po ukončení objednávky Vám bude aicky odoslaný potvrdzovací email, v prípade, ak ste správu nedostali je pravdepodobné, že ju máte v nevyžiadanej pošte – spame. 


UPOZORNENIE: Platba poštovou poukážkou nie je možná . Za pochopenie ďakujeme. Z tohto dôvodu odporúčame uhrádzať platby buď prevodným príkazom z vašej banky alebo priamo vkladom peňazí na náš účet.

Pri dodaní sa zákazníkovi odporúča tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na balení viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že poškodenie nie je viditeľné a reklamácia je uplatnená do 14 dní od dňa dodania, spoločnosť Goset BB s.r.o. sa zaväzuje poškodený tovar vymeniť.

V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku IO kopeclega.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

9.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (e-mailom)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie a následne poskytnúť číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy sa  odporúča doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar alebo kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu a iných poplatkov) za vrátený tovar v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu spôsobom rovnakým, ako použil kupujúci pri svojej platbe.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nečakanej nedostupnosti tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z / viď obchodné podmienky bod 13. /

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici, 1.5.2016

 

 Internetový obchod kopecLEGA na www.kopeclega.sk prevádzkuje spoločnosť:

Obchodné meno: Goset BB s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47943432
DIČ: 2024151404
IČ DPH: SK2024151404

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č: 27357/S oddiel sro

Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@kopeclega.sk

 

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947459956/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4745 9956 
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI ( Slovenská obchodná inšpekcia ) pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

bb@soi.sk

tel. č. 048 412 49 69, 048 415 18 71, 048 415 18 73

fax č. 048 412 46 93

 

 

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout