Kontaktné údaje

Goset BB s.r.o.
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Goset BB s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 943 432
DIČ: 2024151404
IČ DPH: SK2024151404

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č: 27357/S oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947459956/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4745 9956 
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 48 415 14 01
Mob: +421 907 777 074
E-mail: obchod@kopeclega.sk
Skype: GosetBB

Kamenná prevádzka
Robotnícka 6 (pod starým PRIOR-om)
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 8:30 – 16:30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené
obedňajšia prestávka: nie je

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI ( Slovenská obchodná inšpekcia ) pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

bb@soi.sk

tel. č. 048 412 49 69, 048 415 18 71, 048 415 18 73

fax č. 048 412 46 93

 

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Layout Style
Select Body Image

Background only applies for Boxed, Framed, Rounded Layout